Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina

Pomozite zaštitu evropskih sisara finansijskim prilogom!

Evropska fondacija za sisare (The European Mammal Foundation) pokrenula je novi dugoročni i sveobuhvatni projekat – Kartiranje sisara Evrope 2 (EMMA2 - European Mammals on MAps), i poziva Vas da ga podržite financijskim prilogom kako bi se uspešno ostvarili postavljeni ciljevi.

Ciljevi projekta su:

1. kartiranjem utvrditi rasprostranjenje oko 270 vrsta sisara u Evropi, na površini od 11,442,500 km², i na osnovu tih podataka objaviti Atlas sisara Evrope (2. izdanje) 2024. godine. U Atlasu će svaka vrsta biti predstavljena kvalitetnom fotografijom u boji, kartom rasprostranjenja i sažetim tekstom sa ključnim informacijama o vrsti koje će pisati stručnjaci. Poznavanje rasprostranjenja pojedinih vrsta suštinski je važno za njihovu zaštitu.

2. istovremeno, podstaći naučna istraživanja sisara u Evropi.

Projektom rukovodi Upravni odbor sastavljen od 11 izabranih naučnika i stručnjaka za očuvanje sisara, koordinišući rad nacionalnih koordinatora iz 42 države. Nacionalni koordinatori organizuju i nadziru kartiranje sisara u svojim državama. U prikupljanju podataka učestvuju hiljade pojedinaca širom Evrope.

Financijski prilozi su hitno potrebna kako bi se nabavila oprema potrebna za utvrđivanje prisustva pojedinih vrsta, npr. foto-klopke i tuneli za tragove, ali i pokrili drugi troškovi. Takva pomoć posebno je važna istraživačima u državama u kojima državne institucije izdvajaju malo ili nimalo sredstava za te svrhe, a koje istovremeno imaju najveći broj vrsta sisara od kojih su mnoge i ugrožene.

Ako želite da pomognete očuvanje sisara Evrope – donirajte prilog!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top