Bulgaria

Bulgaria

Помогнете за опазване на бозайниците в Европа

Европейската фондация за бозайниците (The European Mammal Foundation) започна нов дългосрочен и мащабен проект: Бозайниците на Европа (European Mammals on Maps), но има нужда от финансова помощ, за да реализира целите си.

Целите на проекта са:

1. Да бъде уточнено съвременното разпространение на около 270 вида бозайници в Европа, на територия с площ от 11442500 km², за да може тези данни да послужат за публикуването на Атлас на бозайниците на Европа (второ издание) през 2024 г. В Атласа, всеки вид ще бъде представен с качествена цветна фотография, карта на разпространението и кратка информация за основните особености на вида, написана от специалист. Познаването на съвременното разпространение на видовете е ключово за тяхното опазване.

2. В същото време да стимулира интереса към научни проучвания на бозайниците в Европа.

Проектът се управлява от координираща група от 11 професионални учени и специалисти по опазване на бозайниците, която направлява работата на националните координатори в 42 страни, ръководещи изпълнението на работата по проучването на бозайниците в национален мащаб. Хиляди хора в Европа допринасят за събирането на данни.

Финансовата подкрепа е изключително важна за закупуване на оборудване като фото-капани и „тунели за отпечатъци на следи“, необходими за установяване присъствието на бозайниците, а също така и за покриване на други разходи по работата. Това е от голямо значение особено за страни, в които има ограничена финансова подкрепа, но в които има високо видово разнообразие на бозайници, повечето от които са застрашени.

Ако искате да помогнете в опазвате на бозайниците в Европа, направете дарение сега!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top