Czech Republic

Czech Republic

Pomozte chránit evropské savce, přispějte k tomu !

Evropská Nadace pro výzkum savců zahájila nový dlouhodobý rozsáhlý projekt „Evropští savci na mapách“ a žádá o jeho podporu.

Cíle projektu jsou:

1. zmapovat rozšíření přibližně 270 druhů evropských savců na ploše 11 442 500 km², a na základě těchto údajů vydat Atlas evropských savců (2. vydání) v r. 2024. V atlasu bude každý druh savce dokumentován výstižnou barevnou fotografií, mapou rozšíření a krátkým textem obsahujícím důležité informace, který bude napsán specialistou pro daný druh. Znalost rozšíření každého živočišného druhu je základním předpokladem jeho ochrany.

2. současně stimulovat a rozšířit vědecký výzkum evropských savců.

Projekt je řízen výborem složeným z profesionálních vědců a ochranářských manažerů, kteří koordinují práci Národních koordinátorů v 42 státech. Ti dohlížejí na výzkum savců na národní úrovni. Na sběru dat se podílejí tisíce lidí v celé Evropě.

Na zakoupení materiálu jako jsou fotopasti, speciální zařízení umožňující zjišťovat přítomnost savců podle jejich stop a další pomůcky nutně potřebujeme sponzoring. To se týká především podpory zoologů v zemích, kde sotva mohou očekávat nějakou státní podporu a přitom tam žije velké množství druhů savců z nichž mnohé jsou ohrožené.

Pokud chcete pomoci chránit evropské savce, prosíme přispějte !

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top