Denmark

Denmark

Hjælp med at beskytte Europas pattedyrarter ved at donere nu.

The European Mammal Foundation har igangsat et nyt langtidsprojekt i storskala, kaldet ”European Mammals on Maps”, og anmoder hermed om ”Crowd Donations” som hjælp til at kunne nå sine mål.

Formålene med projektet er:

1. at redegøre for udbredelsen af de omkring 270 pattedyrarter i Europa, dækkende et areal på 11.442.500 km2, og ved hjælp af disse data publicere ”the Atlas of European Mammals” (anden udgave) i 2024. I atlasset vil der for hver art være et udbredelseskort suppleret med et farvefoto og en kort tekst med interessant information om arten, skrevet af en specialist på området. Kendskab til en arts udbredelse er af afgørende betydning for artens beskyttelse.

2. samtidigt at virke for at stimulere en øget videnskabelig forskning om pattedyr i Europa.

Projektet ledes af en styringsgruppe bestående af 11 professionelle videnskabsfolk og naturforvaltningsfolk, som koordinerer kortlægningsarbejdet, der udføres af nationale koordinatorer fra 42 lande. De nationale koordinatorer varetager arbejde udført på nationalt niveau, fortrinsvis registrering af pattedyr. Tusinder af mennesker over hele Europa bidrager til dataindsamlingen.

Sponsorbidrag er ganske nødvendige for at der kan købes teknisk udstyr som for eksempel vildtkameraer og rør til sporaftryk, som kan afsløre arters tilstedeværelse, og til at dække driftsomkostninger. Dette er specielt vigtigt for at støtte forskere i lande, hvor der næppe kan skaffes statsstøtte, men hvor der ofte findes den højeste artdiversitet af især truede arter.

ønsker at hjælpe med at beskytte Europas pattedyr, så giv et bidrag nu!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top