Estonia

Estonia

Aita kaitsta Euroopa imetajaid ja osale annetusega

Euroopa imetajate fond (European Mammal Foundation) on alustanud uue pikaajalise ja laiaulatusliku projektiga “Euroopa imetajad kaardil” ning ootab ühisrahastajate abi projekti eesmärkide saavutamisel.

Projekti eesmärkideks on:

1. kindlaks teha ligikaudu 270 Euroopa imetajaliigi levik 11 442 500 km² suurusel maa-alal ning kogutud andmete põhjal välja anda Euroopa imetajate atlas (teine väljaanne) aastal 2024. Atlases saab olema iga liigi kohta ilus värviline foto, levikukaart ning spetsialistide koostatud lühike tekst huvitavate faktidega liigi kohta. Info liikide leviku kohta on nende kaitsmisel esmatähtis.

2. soodustada Euroopa imetajatega seotud teadustööd.

Projekti eesotsas on juhtrühm, mis koosneb 11 teadlasest ja looduskaitse spetsialistist, kes korraldavad 42 riigi koordinaatorite tööd. Riiklikud koordinaatorid juhivad projektiga seotud töid riiklikul tasandil, peamiselt imetajate uuringuid organiseerides. Andmete kogumisse panustavad tuhanded inimesed üle Euroopa.

Rahaline toetus on hädavajalik erinevate tarvikute soetamiseks, mis aitaksid tuvastada imetajate olemasolu (näiteks rajakaamerad ja jäljetunnelid), ning muude kulude katteks. Eriti oluline on see teadlaste töö toetamiseks nendes riikides, kus riiklik toetus uurimistööle suurel määral puudub, kuid kus on suur imetajate liigiline mitmekesisus ning palju ohustatuid imetajaliike, mis vajavad kaardistamist.

Anneta nüüd ja aita kaitsta Euroopa imetajaid!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top