Finland

Finland

Auta suojelemaan Euroopan nisäkkäitä

Euroopan Nisäkässäätiö (The European Mammal Foundation) on aloittanut uuden pitkäaikaisen ja laaja-alaisen hankkeen, Euroopan Nisäkäsatlaksen (EMMA2), jonka tarkoituksena on ajanmukaistaa tietämyksemme kaikkien Euroopan nisäkäslajien levinneisyyksistä. Tämän päämäärän toteutumiseksi haetaan joukkorahoitusta.

Projektin päämäärät ovat:

1. määrittää Euroopan 270 nisäkäslajin levinneisyydet alueella, jonka koko on 11 442 500 km2, ja tämän tiedon pohjalta julkaista Euroopan toinen Nisäkäsatlas vuonna 2024. Nisäkäsatlaksessa kullekin lajille on oma lukunsa, jossa on edustava värivalokuva, levinneisyyskartta ja asiantuntijoiden kirjoittama lajiteksti. Tieto nisäkkäiden levinneisyyksistä on olennaista niiden suojelemiseksi.

2. samanaikaisesti myötävaikuttaa Euroopan nisäkkäisiin kohdistuvan tutkimuksen lisäämiseksi.

Projektia koordinoi johtoryhmä, joka koostuu 11 nisäkästutkijasta ja luonnonsuojeluasiantuntijasta. Kussakin Euroopan 42 maassa on kansallinen koordinaattori ja hänen apunaan paikallisten asiantuntijoiden työryhmä. Kokonaisuudessaan tuhannet ihmiset Euroopassa osallistuvat aineiston keräämiseen.

Taloudellinen tuki on suuresti tarpeen tutkimusvälineistön kuten riistakameroiden ja jälkiputkien hankkimiseksi ja matkakulujen korvaamiseksi. Tämä tuki on erityisesti tarpeen maissa, joissa valtiovallalta tukea ei löydy, mutta joissa on paljon nisäkäslajeja, monet niistä uhanalaisia.

Jos haluat auttaa Euroopan nisäkkäiden suojelussa ja tutkimuksessa, niin lahjoita nyt.

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top