Hungary

Hungary

Kérjük, segítse adományával az európai emlősfajok védelmét!

A “European Mammal Foundation” új, hosszú távú és nagyszabású programja az “Európai emlősfajok térképezése”, mely céljainak eléréséhez közösségi támogatókat keres.

A program céljai az alábbiak.

1. A mintegy 270 európai emlősfaj elterjedésének pontos felmérése 11.442.500 km² területről, és ezen adatok alapján az Atlas of European Mammals 2. kiadásának elkészítése 2024-re.Valamennyi faj látványos fotókkal, elterjedési térképpel és az adott faj szakértője által elkészített rövid, informativ szöveggel való bemutatása. Az egyes fajok elterjedésének ismerete alapvető a védelmük szempontjából.

2. Az emlősfajok kutatása iránti érdeklődés felkeltése.

A projektet 11 kutatóból és természetvédelmi szakemberekből álló szervezőbizottság irányítja, 42 ország nemzeti koordinátorának közreműködésével. A nemzeti koordinátorok feladata a felmérések, adatgyűjtés országonkénti szervezése; ebben a munkában Európa-szerte több ezer ember vesz részt.

A támogatás alapvető fontosságú a rejtett életű fajok kameracsapdákkal és nyomcsapdákkal történő felméréséhez és a számos egyéb kiadáshoz. A támogatást elsősorban olyan országokban használnánk fel, ahol az ilyen feladatok kormányzati finanszírozása szűkös, de ahol magas a fajok (köztük a veszélyeztetettek) száma.

Ha segítené az európai emlősfajok védelmét, várjuk támogatását!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top