Latvia

Latvia

Palīdzi aizsargāt Eiropas zīdītājdzīvniekus, ziedojot tagad

Eiropas zīdītājdzīvnieku fonds ir uzsācis jaunu ilgtermiņa un plaša mēroga projektu “Eiropas zīdītājdzīvnieki kartēs” (angliski: European Mammals on MAps 2 jeb EMMA2) un aicina ikvienu dabas draugu ar ziedojumiem palīdzēt sasniegt projekta mērķus.

Projekta mērķi ir:

1. Noskaidrot apmēram 270 zīdītāju sugu izplatību Eiropā, aptverot 11.442.500 km² plašu teritoriju, un, izmantojot šos datus, 2024. gadā publicēt Eiropas zīdītājdzīvnieku atlantu (2. izdevumu). Atlantā par katru sugu vēstīs krāsu fotogrāfija, izplatības karte un eksperta veidots īss teksts ar interesantu informāciju par sugu. Katras sugas izplatības apzināšana ir būtiska to aizsardzībai.

2. Vienlaikus šī projekta mērķis ir veicināt zinātniskos pētījumus par zīdītājiem Eiropā.

Projektu pārrauga vadības grupa, kurā darbojas 11 profesionāli zinātnieki un dabas aizsardzības speciālisti, saskaņojot nacionālo koordinatoru darbu 42 valstī. Nacionālie koordinatori pārrauga valsts līmenī veikto darbu, galvenokārt zīdītāju sugu sastopamības noskaidrošanā. Datu vākšanā palīdz tūkstošiem cilvēku visā Eiropā.

Lai iegādātos pētniecisko inventāru, piemēram, foto-slazdus un pēdu nospieduma tuneļus, lai noteiktu zīdītāju klātbūtni, kā arī segtu citas izmaksas projektam nepieciešams sabiedrības atbalsts. Tas jo īpaši attiecas uz atbalstu zinātniekiem valstīs, kurās gandrīz nav pieejams valsts atbalsts, bet kurās ir vislielākā zīdītāju sugu daudzveidība, un daudzas no tām ir apdraudētas.

Ja gribat palīdzēt aizsargāt Eiropas zīdītājdzīvniekus, ziedojiet tagad!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top