Lithuania

Lithuania

Prisidėkite prie Europos žinduolių apsaugos

Europos Žinduolių Fondas pradėjo naują ilgalaikį plataus masto projektą – Europos žinduoliai žemėlapiuose ir ieško sutelktinio finansavimo jam įgyvendinti.

Projekto tikslai:

1. Įvertinti apie 270 Europos žinduolių rūšių paplitimą 11 442 500 km² plote ir 2024 metais šių duomenų pagrindu išleisti Europos Žinduolių Atlasą (antrąjį leidimą). Numtoma kiekvienai rūšiai Atlase pateikti gražią spalvotą nuotrauką, paplitimo žemėlapį ir specialisto parengtą trumpą tekstą su įdomia informacija apie rūšį. Žinios apie rūšių paplitimą yra būtinos jų apsaugos organizavimui.

2. Skatinti ir stiprinti Europos žinduolių mokslinius tyrimus.

Projektą valdo 11 profesionalių mokslininkų ir gamtosaugininkų Iniciatyvinė Grupė, koordinuojanti 42 šalies Nacionalinių Koordinatorių veiklą. Nacionaliniai koordinatoriai prižiūri šalyse atliekamus darbus, dažniausiai susijusius su žinduolių apskaitomis. Prie duomenų rinkimo prisideda tūkstančiai žmonių visoje Europoje.

Parama labai reikalinga pirkti įrangai (stebėjimo kameroms ir žinduolių pėdsakų registravimo tuneliams) ir finansavimui, kurio labai reikia paremti mokslininkams šalyse, negaunnčiose valstybės paramos, tačiau pasižyminčiose didžiausia žinduolių įvairove ir nykstančių rūšių skaičiumi.

Jei norite pagelbėti saugant Europos žinduolius, paremkite mus dabar!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top