Montenegro

Montenegro

Zaštita evropskih sisara kroz novčanu podršku

Evropska Fondacija za sisare pokrenula je dugoročan i obiman Projekat “Evropski sisari na mapama rasprostranjenja” i poziva na novčanu podršku kako bi uspješno ostvarila svoje ciljeve.

Ovaj projekat ima za cilj:

1. da utvrdi rasprostranjenje za približno 270 vrsta sisara u Evropi, na teritoriji od 11.442.500 km², i te podatke objavi u Atlasu sisara Evrope (2. izdanje) u 2024. godini. U Atlasu, svaka vrsta, biće predstavljenja jednom kvalitetnom fotografijom u boji, mapom rasprostranjenja i kratkim tekstom sa zanimljivim informacijama o vrsti, pisanim od strane stručnjaka. Poznavanje rasprostanjenja vrsta je od suštinskog značaja za njihovo očuvanje.

2. Istovremeno, da podstakne i unaprijedi istraživanje sisara u Evropi.

Projektom upravlja nadzorno tijelo koje čini 11 naučnika i stručnjaka za očuvanje sisara, koje usmjerava rad nacionalnih koordinatora iz 42 države. Nacionalni koordinatori organzuju i nadziru rad na istraživanju sisara na nacionalnom nivou. Hiljade ljudi širom Evrope učestvuju u sakupljanju potrebnih podataka.

Novčana podrška je više nego potrebna i ogleda se u nabavci opreme za rad na terenu kao što su foto-zamke i tuneli za tragove, ali i za pokrivanje drugih troškova neizbježnih za kvalitetnu identifikaciju vrsta i mapiranje njihovog rasprostranjenja. Ovaj vid pomoći je posebno neophodan naučnicima u državama koje nijesu u prilici da izdvoje velika sredstva za te svrhe, a koje istovremeno imaju najveću raznovrsnost vrsta sisara u Evropi, od kojih su mnoge već ugrožene.

Ukoliko želite pomoći u očuvanju sisara Europe, postanite pokrovitelj!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top