The Netherlands

The Netherlands

Help mee om Europese zoogdieren te beschermen en doneer nu

De Europese Zoogdier Stichting is een langjarig project gestart, Europese Zoogdieren op de kaart, en vraagt jouw hulp om dit doel te bereiken.

De doelstellingen van dit project zijn:

1. Het vaststellen en vastleggen van de ca. 270 Europese zoogdiersoorten, die voorkomen in een gebied van ca. 11.442.500 km2, en, door gebruik te maken van deze data, in 2024 een Atlas van de Europese Zoogdieren te publiceren (2e editie). In de Atlas komt een kleurenfoto van elke soort, een verspreidingskaart en een korte tekst met informatie over de soort, geschreven door soortspecialisten. Het kennen van de verspreiding van soort is essentieel voor een goede bescherming.

2. En tegelijkertijd het stimuleren en bevorderen van de wetenschappelijk onderzoek naar zoogdieren in Europa.

Het project wordt geleid door een stuurgroep van 11 professionele onderzoekers en natuurbeschermers die de activiteiten coördineren van 42 Nationale Coördinatoren. De Nationale Coördinatoren overzien alle activiteiten op het nationale niveau, met name zoogdierinventarisaties. Duizenden mensen in heel Europa verzamelen gegevens en dragen bij aan dit project.

Sponsoring is hard nodig om wildcamera’s of sporenbuizen te kunnen kopen en andere kosten te kunnen dekken. Dit is al helemaal het geval voor onderzoekers in landen waar de nationale regering geen steun biedt, maar waar wel een enorm diversiteit aan soorten leeft waarvan het grootste deel (ernstig) bedreigd.

Als je de wil helpen om de Europese zoogdieren te beschermen, doe dan nu een gift!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top