Norway

Norway

Hjelp til med å verne om Europas pattedyr ‒ gi en donasjon

Den nystartede organisasjonen European Mammal Foundation har lansert et flerårig og internasjonalt prosjekt, European Mammals on Maps (Europeisk Pattedyratlas), og satser på mange småskalabidrag (“kronerulling”) som ett tiltak for å nå målet.

Prosjektets målsettinger er:

1. Å kartlegge utbredelsen til rundt 270 pattedyrarter i Europa (et areal på 11 442 500 km²) og, basert på dette datasettet, utgi Atlas of European Mammals (andre utgave) i 2024. For hver art vil boka inneholde et vakkert fargefotografi, et utbredelseskart og en kort tekst med interessant informasjon, skrevet av en spesialist på arten. Kunnskap om artenes utbredelse er avgjørende for å kunne verne om dem.

2. Å stimulere til økt vitenskapelig interesse for Europas pattedyr.

Prosjektet ledes av en styringsgruppe på 11 profesjonelle forskere og naturforvaltere, som koordinerer arbeidet opp mot nasjonale koordinatorer i 42 land. De nasjonale koordinatorene har ansvaret for datainnsamlingen på nasjonalt nivå. Tusenvis av enkeltpersener over hele Europa vil bidra i datainnsamlingen.

Det er nødvendig raskt å skaffe sponsormidler til innkjøp av utstyr som viltkameraer og “poteavtrykkstunneler” for å kunne påvise tilstedeværelse av de ulike artene, og for å dekke andre kostnader. Dette er særlig påkrevet for å kunne støtte forskere i land med svake offentlige støtteordninger, land som i mange tilfeller har stor artsrikdom av pattedyr og mange truede arter.

Gi din donasjon til prosjektet nå for å bidra til å verne om Europas pattedyr!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top