Poland

Poland

Pomóż chronić ssaki Europy twoją darowizną

Europejska Fundacja na Rzecz Ssaków rozpoczęła nowy długoterminowy i wielkoskalowy projekt: „Ssaki Europy na mapach”, i inicjuje zbiórkę darowizn, aby wspomóc osiągnięcie celów projektu.

Celami projektu są:

1. określenie występowania ok. 270 gatunków ssaków w Europie, na obszarze ok. 11 442 500 km², i, używając tych danych, opublikować Atlas ssaków Europy (II wydanie) w 2024 r. W Atlasie, dla każdego gatunku, będzie piękna kolorowa fotografia, mapa zasięgu występowania i krótki tekst interesującymi informacjami na temat tego gatunku napisany przez naukowca-specjalistę. Wiedza na temat występowania gatunków jest niezbędna w celu ich ochrony.

2. pobudzenie zainteresowania badaniami naukowymi nad ssakami w Europie.

Projekt prowadzony jest przez Grupę Sterującą – 11 naukowców i profesjonalnych managerów koordynujących pracę koordynatorów narodowych w 42 krajach. Koordynatorzy krajowi z kolei nadzorują prace wykonywane na poziomie krajowym, głównie rozpoznanie występowania gatunków. Tysiące osób w całej Europie wnoszą swój wkład do zbierania danych.

Wsparcie finansowe jest pilnie potrzebne, aby zakupić potrzebne materiały jak fotopułapki czy podłoże do odbijania się tropów zwierząt oraz pokrywać inne koszty. Wsparcie jest szczególnie ważne dla naukowców z krajów, w których praktycznie nie ma wsparcia rządowego dla ich działalności, gdzie jednak istnieje niezwykle bogata fauna ssaków, w tym wiele gatunków skrajnie zagrożonych.

Jeśli chcesz pomóc chronić europejskie ssaki – złóż darowiznę teraz!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top