Slovakia

Slovakia

Podporte ochranu cicavcov v Európe

Fond European Mammal Foundation (Nadácia pre európske cicavce) štartuje nový dlhodobý a medzinárodný projekt „Cicavce Európy na mapách“ a prosí verejnosť o podporu na dosiahnutie svojich cieľov.

Ciele projektu:

1. určiť rozšírenie všetkých, približne 270 druhov cicavcov Európy na ploche 11.442.500 km² a na základe údajov uverejniť v roku 2024 Atlas európskych cicavcov v druhom vydaní. V atlase bude každý druh predstavený kvalitnou farebnou fotografiou, mapou rozšírenia a krátkym textom so zaujímavými informáciami o druhu, ktorý napíše špecialista. Poznanie rozšírenia druhov je nevyhnutné pre ich ochranu.

2. stimulovať rast vedeckého výskumu cicavcov v Európe.

Projekt je vedený riadiacou skupinou 11 vedeckých špecialistov a ochranárskych manažérov, ktorí organizujú prácu národných koordinátorov v 42 krajinách. Národní koordinátori dohliadajú na aktivity na národnej úrovni, najmä pri mapovaní cicavcov. Na zhromažďovaní údajov sa v celej Európe podieľajú tisícky osôb.

Podpora je nevyhnutná na zabezpečenie rôznych prostriedkov na mapovanie, ako sú fotopasce alebo stopovacie tunely, ktorými sa zisťuje prítomnosť cicavcov a na pokrytie ďalších nákladov. Takáto podpora je potrebná najmä v krajinách, v ktorých nie je k dispozícii dostatočná podpora vedcov, pričom ide často o krajiny s najvyššou druhovou rozmanitosťou cicavcov, mnohé z nich sú ohrozené.

Ak chcete pomôcť ochrane európskych cicavcov, podporte projekt!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top