Slovenia

Slovenia

Pomagajte zavarovati evropske sesalce, zato darujte!

Evropska "Fondacija za sesalce" je začela nov dolgoročen in obsežen projekt "Evropski sesalci na zemljevidih" in vabi, da ga z donacijo podprete.

Cilji projekta so:

1. določiti razširjenost približno 270 vrst sesalcevv Evropi na površini 11,442,500 km² in s temi podatki objaviti Atlas evropskih sesalcev (2. izdaja), ki bo izšel leta 2024. Atlas bo predstavil vsako vrsto s kakovostno barvno fotografijo, zemljevidom razširjenosti in kratkim besedilom z zanimivimi podatki, ki ga bodo pripravili trije poznavalci. Poznavanje razširjenosti vrst je bistveno za njihovo varovanje.

2. vzporeden cilj je povečati znanstvene raziskave sesalcev v Evropi.

Projekt upravlja nadzorni odbor enajstih poklicnih raziskovalcev in varstvenikov narave, ki koordinirajo delo nacionalnih koordinatorjev iz 42 držav. Slednji nadzirajo proučevanje sesalcev na nacionalnem nivoju. Pri zbiranju podatkov sodeluje na tisoče posameznikov in posameznic širom Evrope.

Za nakup opreme, kot so foto pasti in podobni pripomočki, nujnih za ugotavljanje prisotnosti vrst, in za plačilo drugih stroškov, potrebujemo sponzorje. To velja še posebej za države, katerih vlade projektu ne zagotavljajo podpore, imajo pa veliko število vrst, od katerih so mnoge ogrožene.

Če si pripravljen(a) pomagati pri varovanju evropskih sesalcev, prosim daruj!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top