Sweden

Sweden

Hjälp oss att skydda Europas däggdjur nu

Stiftelsen för Europas däggdjur lanserar nu ett storskaligt projekt som löper under lång tid, Europeiska däggdjur på karta. Vi söker nu Crowd Funding för att slutföra projektet.

Målen för projektet Är:

1. att fastställa utbredningen för cirka 270 däggdjursarter i Europa, en yta av 11 442 500 km², och publicera dessa data 2014 i en Atlas för Europeiska Däggdjur (2:a ed). Varje art kommer att bli presenterat i Atlasen med ett vackert fotografi, en utbredningskarta och en kort text med information om arten skriven av en specialist. Kunskap om arternas utbredning är central för bevarandet av arterna i denna fascinerande djurgrupp.

2. Samtidigt vill vi stimulera en ökande forskning på däggdjur i Europa.

Projektet är organiserat i en stryrgrupp med 11 professionella forskare och bevarandebiologer som koordinerar arbetet med Nationella koordinatorer från 42 länder. De Nationella koordinatorerna arbetar med att sammanställa data. Tusentals människor över hela Europa deltar i projektet med att samla in data.

Finansieringen är ansträngd och vi behöver täcka kostnader för material i form av viltkameror och tunnlar för att se spårtecken för att identifiera utbredningen av olika däggdjursarter. Detta gäller framförallt i länder där det saknas centralt stöd från myndigheterna. Det är också ofta dessa länder som har den högsta diversiteten av däggdjur och där många av dem är hotade.

Om du vill stödja Europas däggdjur, skänk pengar nu!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top